Manifesto Opposing House Bill 7853 (Cebuano) - Oceana Philippines
Home / Press Releases / Manifesto Opposing House Bill 7853 (Cebuano)

Manifesto Opposing House Bill 7853 (Cebuano)

Press Release Date: March 9, 2021

Ang Kadagatan sa munisipyo o municipal waters usa kini ka bililhong dapit nga labing mabungahon tungod kay pinuy-anan kini sa mga mahinungdanong magkadutong nga mga kinaiyanhong puy-anan sama sa mga kagasangan, kalusayan, ug kabakhawan. Nagsilbi kining dalangpan ug dapit nga itloganan sa mga kaisdaan ug sa ubang mga mananap sa kadagatan. Mahinungdanon nga piskay ug lig-on silang mosagubang sa katalagman nga ikadalit sa krisis sa klima ug ngadto sa kalisod sa panglawas nga giatubang natong tanan.

Ang Batakang Balaod sa Pilipinas nagmando nga pagpanalipdan ang bahandi sa iyang kadagatan diha sulod sa katubigan sa iyang kaislahan, ginsakpang kadagatan, ug exclusive economic zone (Art. XII, Sek.2). Ang nasod maingon usab nga adunay katungdanan nga “panalipdan ang mga katungod sa  panginabuhian sa mga yano ug gagmayng mga mananagat, ilabi na sa mga lokal nga kumunidad,  gipalabi ang ilang katungod sa paggamit sa atong kadagatan ug mga kahinguhaan sa pangisdaan, apil na kayutaan ug layong kabay-bayonan. Maghatag kini’g suporta ngadto sa mga mananagat pinaagi sa saktong teknolohiya ug pagdukiduki, igong puhunan, panggama, ug tabang pagpamaligya, ug uban pang mga serbisyo. Ang Nasud motabang usab sa pagpanalipod, pagpalambo, ug pag-amping nianang mga kahinguhaan. (Artikulo XIII, Sek 7). Kini gilatid usab sa gibag-ong Balaod sa Pangisda sa Pilipinas (Akta Republika 10654) ang dili pagtugot komersyal nga panagatan dinha sa kadagatan sa munisipyo nga milangkop sa 15 kilometro gikan sa baybayon. Ang mga gagmay’ng mananagat ug mga komersyal nga mananagat dili mahimong magsagol tungod kay mosamot ang dugay nang panagbingkil sa duha ka sector.

Samtang ang balaod tataw ang pagpugong sa iligal nga komersyal nga pagpanagat diha sa kadagatan sa mga munisipyo, huyang ang iyang pagpatuman. Ang iligal nga pagpanagat, hilabihang pagpangisda, pagkaguba sa mga balayan kini usa lamang sa mga matang sa dagok nga gihimo sa katawhan diha sa atong kadagatan.

Sumala sa mga pagtuon, mayoriya o 70% sa nahabiling isda maingon nato nga napahimuslan na og misangput kini sa pagkubos sa kuha sa komersyal ug gagmay’ng mananagat sukad pa niadtong 2010. Nagkinahanglan kini og daling pagtagad sa syentipiko ug tatawng laraw sa pagdumala ug mga mekanismo alang sa malahutayong pagdumala sa atong pangisdaan ug pagtipig sa nahabiling kaisdaan.   

Sumala sa Gibag-ong Balaod sa Pangisda sa Pilipinas (Akta Republika 10654), Fisheries Administrative Order 263 gihimo niini ang 12 ka Fisheries Management Areas alang sa pagsiguro nga ang mga magkadugtong nga balayan (ecosystems) nga pamaagi alang sa pagdumala sa pangisdaan maoy basihan sa pagdumala ug masiguro nga malahutayon ang kahinguhaan sa atong kadagatan ug pangisdaan.

Imbis nga usbon ang tatawng unud ug kamahinungdanon sa gibag-o nga Balaod sa Pangisda sa Pilipinas, kami kusgan ug nagkahiusang miawhag sa hugut ug daling pagpatuman sa tanang mga aspeto sa balaod dili lamang ang pagtubag sa nagpadayon nga illegal, unreported, ug unregulated nga pagpanagat apan sa pagsiguro nga mapanalipdan ug kaayohan sa tanang sektor sa industriya sa pangisda.

Kaming mga sakop sa nagkahiusang gagmayng mga mananagat, mga lumulupyo kabaybayonan ug kapunungan sa mga yanong katawhan misupak niining House Bill 7853. Ang pagtugot sa komersyal nga pagpanagat diha sa kadagatan sa munisipyo, kung diin kami ug ang among tibook pamilya nanglimbasog ug nagsalig sa among kapanginabuhian, mosangpot lamang ngadto sa dugang pagpahimulos sa kahinguhaan sa atong pangisdaan ug dili patas ug daling pagkahanaw sa among panginabuhian kay kami nagsalig lamang sa paggamit sa kadagatan sa munisipyo  alang sa  among inadlaw nga pagkaon.

Kami misuporta usab sa mga lokal nga kagamhanan sa paghimo og epektibong pagdukiduki, pagpugong, ug mga sistema sa pagbantay. Kami nag-awhag sa mga ahensya sa kagamhanan sa kaulohan nga ipahigayon ang katumanan niining mekanismo sa pagsiguro nga ang kadagatan sa munisipyo mapanalipdan gikan sa iligal nga pagpangisda.

Kami mi-awhag usab sa mga sakop sa Kongreso, mga mananagat, ug kapunongan sa mananagat, mga sakop sa kapunongan sa mga yanong katawhan ug ubang katawhan nga naglantaw sa kaayohan sa nasud nga batokan ang giingon nga balaod nga mahimong magdugang pa sa pagpahimulus sa naut-ut nang mga nahabiling kaisdaan ug makahatag lamang kini og dautang epekto sa kinabuhi sa atong gagmay’ng mananagat ug sa ilang pamilya.

Basaha ang manifesto sa English dinhi.

Kining maong manipesto gilagdaan sila:
1          Oceana
2          Pambansang Katipunan ng mga Samahan sa Kanayunan
3          PANGISDA Pilipinas
4          Tambuyog Development Center
5          Coastal Conservation and Education Foundation, Inc.
6          Environmental Legal Assistance Center
7          Philippine Earth Justice Center
8          League of Municipalities of the Philippines Romblon Chapter
9          Alliance of LGUs along Samar Bays and Channels
10        Local Government of San Remigio, Cebu
11        Local Government of Del Carmen, Surigao del Norte
12        Dr. Wilfredo Campos
13        Tañon Strait Fisherfolk Federation – Brgy. San Jose, Cebu City
14        Steward of the Sea (Seaknights) – Talisay City, Cebu
15        San Rafael and Cabacongan Fisherfolk Association – Brgy. San Rafael, Barili, Cebu
16        Kapunongan sa Nagpakabanang Kababaehan – Brgy. San Rafael, Barili, Cebu
17        Kanyuko Fisherfolks Association – Brgy. Kanyuko, Dumanjug, Cebu
18        Bitoon Fishermen’s Association – Brgy. Bitoon, Dumanjug, Cebu
19        Dungguan-Atob fisherfolk Association – Poblacion, Badian, Cebu
20        Matutinao Farmers
21        Malhiao Resource management Multi-Purpose Cooperative – Brgy. Malhiao, Badian, Cebu
22        Zaragosa Badian Island Multi-Purpose Cooperative – Brgy. Zaragoza, Badian, Cebu
23        Bato Fishermen’s Association – Brgy. Bato, Badian, Cebu
24        Nagmalambuay – Brgy. Lambug, Badian, Cebu
25        Bugas Farmer’s and fishermen Livestock Owners’ Organization – Brgy. Bugas, Badian, Cebu
26        Poblacion Fisherfolk Association – Poblacion, Alegria, Cebu
27        Legaspi Fisherfolk Association – Brgy. Legaspi, Alegria, Cebu
28        Madridejos Fisherfolk Association – Brgy. Madridejos, Alegria, Cebu
29        Sta. Filomena Fisherfolk Association – Brgy. Sta. Filomena, Algria, Cebu
30        Anapog Fishermen’s Association – Brgy. Anapog, San Remegio, Cebu
31        Kinawan Farmers and Fishermen Community-based Resource Management Association – Brgy. Kinawan, San Remegio, Cebu
32        Lambugan Community-based Resource Management Association – San Remegio, Cebu
33        Victoria Community-based Resource Management Association – San Remegio, Cebu
34        Poblacion San Remegio Fisherfolks Association – San Remegio, Cebu
35        Hagnaya Fishermen and Farmers Association – San Remegio, Cebu
36        Looc Sansan Small Fishermen Association – San Remegio, Cebu
37        Bancasan Multi-purpose Cooperative – San Remegio, Cebu
38        Monta?esa Fishers – Brgy. Montañesa, Malabuyoc, Cebu
39        Sta. Cruz Young Fishers Association – Poblacion Dos, Malabuyoc, Cebu
40        Riverside Fishers Association – Poblacion Uno, Malabuyoc, Cebu
41        Nagkahiusang Mananagat sa Talangnan – Brgy. Sto. Niño, Malabuyoc, Cebu
42        San Isidro Labrador Fishers Association – Brgy. Looc, Malabuyoc, Cebu
43        Doong Seaweeds Planters Association – Brgy. Doong, Bantayan, Cebu
44        Botigues Fishermen Association (BFA) – Brgy. Botigues, Bantayan, Cebu
45        Lipayran Fisherfolks and Farmers Association – Brgy. Lipayran, Bantayan, Cebu
46        Luyong Baybay Fishermen and Farmers Association – Brgy. Luyong Baybay, Bantayan, Cebu

47        Doong Fishermen’s Association – Brgy. Doong, Bantayan, Cebu
48        Nagkahiusang Mananagat sa Barangay Atop-atop – Brgy. Atop Atop, Bantayan, Cebu
49        Hilotongan Rural Workers and Fisherfolks Association – Brgy. Hilotongan, Bantayan, Cebu
50        Lipayran People’s Organization – Brgy. Lipayran, Bantayan, Cebu
51        Kapunungan sa mga Gagmayng Negosyantig Sabon ug Isda – Brgy. Binawbaw, Bantayan, Cebu
52        Brgy. Botigues People’s Organization – Brgy. Botigues, Bantayan, Cebu
53        Obo-ob Small Fishing Association – Brgy. Oboob, Bantayan, Cebu
54        Baod Fishermen Association – Brgy. Baod, Bantayan, Cebu
55        Tamiaw Seaweeds Farming Association – Brgy. Tamiaw, Bantayan, Cebu
56        Botigues Fishermen Association – Brgy. Botigues, Bantayan, Cebu
57        Baybay San Agustin Fishermen’s Association – Brgy. San Agustin, Madridejos, Cebu
58        Kodia Fisherfolk Association (KodFA) – Brgy. Kodia, Madridjos, Cebu
59        Kaongkod Fisherfolk Association (KAFA) – Brgy. Kaongkod, Maridejos, Cebu
60        Malbago Small Farmers and Fishermen Association – Brgy. Malbago, Madridejos, Cebu
61        Nagkahiusang Mananagat sa Brgy. Atop-atop (NAMABa) – Madridejos Cebu
62        Kahugpungan sa Gagmay’ng Mananagat sa Manicilang – Brgy. Mancilang, Madridejos, Cebu
63        Sillon Fishermen and Seaweed Farmers Association – Brgy. Sillon, Bantayan, Cebu
64        Maricaban Fishermen and Farmers Association – Brgy. Maricaban, Sta. Fe, Cebu
65        Maricaban Active Small Fishermen Association – Brgy. Maricaban, Sta. Fe, Cebu
66        Talisay Fishermen Association – Brgy. Talisay, Sta. Fe, Cebu
67        Kahiusang Mananagat ug Mamumuo sa Okoy – Brgy. Okoy, Sta. Fe, Cebu
68        Ocoy Fishermen Association – Brgy. Okoy, Sta Fe, Cebu
69        Pooc Samll Fishermen Association – Brgy. Pooc, Sta. Fe, Cebu
70        Pooc Small Coco Farmers and Fishermen Association – Brgy. Pooc, Sta. Fe, Cebu
71        Barangay Kilantagaan Farmers and Fishermen Association – Brgy. Hilantagaan, Sta. Fe, Cebu
72        Gagmayng Mananagat sa Kabay-ot – Brgy. Hilantagaan, Sta. Fe, Cebu
73        Dakong Baybay Fishermen Association – Brgy. Hilantagaan, Sta. Fe, Cebu
74        Mananagat sa Daan Bantayan – Brgy. Poblacion, Daan Bantayan, Cebu
75        San Vicente Kauswagan Anonang – Brgy. Poblacion, Daan Bantayan, Cebu
76        Paypay Fishermen Association – Brgy. Paypay, Daan Bantayan, Cebu
77        Bakhawan Fishermen Association – Brgy. Bakhawan, Daan Bantayan, Cebu
78        Tominjao United Fishermen Association – Bgry. Tominjao, Daan Bantayan, Cebu
79        Brgy. Talisay Fishermen Association – Brgy. Talisay, Daan Bantayan, Cebu
80        Nagkahiusang Mananagat sa Talisay – Brgy. Talisay, Daan Bantayan, Cebu
81        Malocbasloc Tagumpay Danawan Association – Brgy. Agujo, Daan Bantayan, Cebu
82        Palanas Fishermen’s Association Inc. – Brgy. Palanas, Ronda, Cebu
83        Kapunongang Mananagat sa Putohan – Brgy. Putohan, Tubigon, Bohol
84        Tayong Orient Mandaragat Organization – Brgy. Tayong Oriental, Loay, Bohol
85        Lawis Fishermen and Farmers Association – Brgy. Lawis Pangan-an, Calape, Bohol
86        Kalipay Small Fishermen Association – Brgy. Old Poblacion, Escalante City, Negros Occidental
87        Nagpakabanang Mananagat sa Tigao – Brgy. Tigao, Cortes, Surigao del Sur
88        Kadagatan Ampingan Pagmata Katawhan (KAAMPAKA) – Brgy. Burgos, Cortes, Surigao del Sur
89        Capandan fisherfolks Organization (CFO) – Brgy. Capandan, Cortes, Surigao del Sur
90        Bailbadon Gagmayng Mangingisda Organization – Brgy. Balibadon, Cortes Surigao del Sur
91        Nagpakabanang Mananagat sa Tag-anungan – Brgy. Tag-anungan, Cortes, Surigao del Sur
92        Barangay Uba Mananagat Association – Brgy. Uba, Cortes, Surigao del Sur
93        Fisherfolks Association of Lubcon – Brgy. Mabain, Cortes, Surigao del Sur
94        Nagpakabanang Mananagat sa Barobo – Brgy. Barobo, Cortes, Surigao del Sur
95        Nagkahiusang Mananagat sa Cortes – Poblacion, Cortes, Surigao del Sur
96        Burgos United Crab Cathcher Association – Brgy. Burgos, Surigao del Sur
97        Nagpakabanang Mananagat sa Matho – Brgy. Matho, Cortes, Surigao del Sur
98        Nagkahiusang Mananagat ug Mag-uuma nga Nag-amping sa Kinaiyahan Asosasyon (Launza Bay) – Tandag City, Surigao del Sur
99        Asosasyon Lig-onon Dagat Amomahon Balaod Sundon (Aldabs) – Mabahin, Cortes, Surigao del Sur
100      Nagpakabanang Kababayen-an sa Uba – Brgy. Uba, Cortes, Surigao del Sur
101      Ilak Fisherfolk Association – Brgy. Paliton, San Juan, Siquijor
102      Tubod fisherfolk Association – Brgy. Tubod, San Juan, Siquijor
103      Lamogan Fisherfolk Association – Brgy. Kangmonag, San Juan, Siquijor
104      Ihalason Fisherfolk Association – Brgy. Katulayan, San Juan, Siquijor
105      Boluhisan Fisherfolk Association – Brgy. Katulayan, San Juan, Siquijor
106      Maite Resources Development Association – Brgy. Maite, San Juan, Siquijor
107      Lomangcapan United Fisherfolks & Farmers Association – Brgy. Talingting, Siquijor
108      Bino-ongan Women Association – Talingting, Enrique Villanueva, Siquijor
109      Tulapos Marine Protected Area – Brgy. Tulapos, Enrique Villanueva, Siquijor
110      Tulapos Marine Protected Area Association – Tulapaos, Enreique Villanueva, Siquijor
111      Poblacion Farmers & Fisherfolks Association – Poblacion, Enrique Villanueva, Siquijor
112      Camogao Farmers & Fisherfolks Association – Brgy. Camogao,Enrique Villanueva, Siquijor
113      Cangmangki Fisherfolks Association – Brgy. Cangmangki, Enrique Villanueva, Siquijor
114      Lotlotan Fisherfolks Association – Brgy. Lotlotan, Enrique Villanueva, Siquijor
115      Manag-igsuon na Mananagat sa Bolot – Talingting, Enrique Villanueva Siquijor
116      Lomangcapan United Fisherfolks & Farmers Association – Brgy. Talingting, Siquijor, Siquijor
117      Kaponngan sa mga Anak sa Yuta ug Dagat (KAYuD) – Lomangkapan, Enrique Villanueva, Siquijor
118      Tulapos United Fishermen Association (TUFA) – Talingting, Enrique Villanueva, Siquijor
119      Tulapos MPA Association (TuMPAAs) – Brgy. Tulapos, Enrique Villanueva, Siquijor
120      Hukpong sa Mananagat sa Tongo – Brgy. Tongo, Siquijor, Siquijor
121      Banban Fisherfolks Association – Brgy. Banban, Siquijor, Siquijor
122      Anduhaw Marine Protected Area – Siquijor, Siquijor
123      Candanay Sur Fisherfolk Association – Brgy. Candanay, Siquijor, Siquijor
124      Luyang-Banban Fisherfolks (LUBAN) – Brgy. Luyang-Banban, Siquijor
125      Catigugan Marine Sanctuary Management Association (MSMA) – Brgy. Catiguan,Siquijor, Siquijor
126      Cabulihan Fishermen Association – Larena Siquijor
127      Bagacay Fishermen Association – Larena Siquijor
128      Canglambo Fishermen Association – Larena Siquijor
129      Sabang Fishermen Association – Larena Siquijor
130      Nonoc Fishermen Association – Larena Siquijor
131      Cangmalalag Fishermen Association (CAFA) – Larena Siquijor
132      Taculing Fishermen Association – Brgy. Takuling, Larena, Siquijor
133      Sandugan Fishermen Association – Brgy. Sandugan,Larena, Siquijor
134      Cangbagsa Fishermen Association – Brgy. Cangbagsa, Larena, Siquijor
135      Bogo Fishermen’s Association – Brgy. Bogo, Maria, Siquijor
136      Olang Coastal Resource Management Board – Brgy. Olang, Maria, Siquijor
137      Poblacion Norte Fisherfolks Association – Poblacion, Maria, Siquijor
138      Ulohawon Fiisherfolks Association – Brgy. Olawon, Maria, Siquijor
139      Looc Fisherfolks Association- Brgy. Looc, Maria, Siquijor
140      Candaping A Fisherfolks Association- Brgy. Candaping, Maria, Siquijor
141      Candaping B Fisherfolks Association – Brgy. Candaping, Maria, Siquijor
142      Nabutay Fisherfolks Association- Brgy. Nabutay, Maria, Siquijor
143      Minalulan Fisherfolks Association – Brgy. Minalulan, Maria, Siquijor
144      Simacolong Fisherfolks Association – Brgy. Simacolong, Lazi, Siquijor
145      Talayong Fisherfolks Association – Brgy.Talayong, Lazi Siquijor
146      Lower Cabangcalan Fisherfolks Association – Brgy. Lower Cabangcalan, Lazi, Siquijor
147      Campalanas Fisherfolks Association-Campalas – Brgy. Campalanas, Lazi Siquijor
148      United Fishermen’s Association – Brgy. Basak, Guihulngan City, Negros Oriental
149      Mckinley Fishermen’s Association – Brgy. Mckinley, Guihulngan City, Negros Oriental
150      Coastal Residence Association – Brgy. T. Beach, Guihulngan City, Negros Oriental
151      P. Zamora Fish Loving Association – Brgy. P. Zamora, Guihulngan City, Negros Oriental
152      Baybay Association – Brgy. Calamba, Guihulngan City, Negros Oriental
153      Kinayan Fishermen’s Association – Brgy. Bulado, Guihulngan, Negros Oriental
154      Malusay Fish Loving People – Brgy. Malusay, Guihulngan City, Negros Oriental
155      United Fisherfolk Livelihood Association – Brgy. Basak, Guihulngan City, Negros Oriental
156      Tanjay Fishermen Village Fishermen’s Association TAFVIFA) – Brgy. Tugas, Tanjay City, Negros Oriental
157      Tambakan Katiawtiaw Fishermen’s Association (TAKAPA) – Brgy.4,Tanjay City, Negros Oriental
158      St. John Fisherfolk Association – Brgy. 7, Tanjay City, Negros Oriental
159      Polo Pasil Fishermen’s Association – Brgy. Polo, Tanjay City, Negros Oriental
160      Champion Kansulangi Tugas Fisherfolk Association – Brgy. Tugas, Tanjay City, Negros Oriental
161      Southern Negros Alliance of Fisherfolk – Siaton, Negros Oriental
162      Andulay Fishermen’s Association (AFA) – Siaton Negros Oriental
163      Bongalonan Small Fishermen’s Association (BSFA) – Basay, Negros Oriental
164      Sitio Nasipit Farmers and Fishermen’s Association (SINAFFA) – Siaton, Negros Oriental
165      Sumaliring Beach Fishermen’s Association (SUMBFA) – Siaton, Negros Oriental
166      Bonbonon Fishermen’s Association (BOFA) – Siaton, Negros Oriental
167      San Jose Community Association – Siaton, Negros Oriental
168      Maloh Farmers Livestock and Fishermen’s Association (MAFILFA) – Siaton, Negros Oriental
169      United Fishermen’s Association of Campuyo – Brgy. Campuyo, Manjuyog, Negros Oriental
170      San Jose Resident Fisherfolks Association – Brgy. San Jose, Manjuyod, Negros Oriental
171      Tandayag Fishermen’s Association – Brgy. Tandayag, Amlan, Negros Oriental
172      Palayuhan Palinpinon Si-it Multi-purpose Cooperative (PAPSIMCO) –Siaton, Negros Oriental
173      Brgy. Okyot Fishermen and Seaweeds Farmers Association – Brgy. Okyot, Bais City, Negros Oriental
174      Lutoban Fishermen’s Multi-purpose Livelihood Association (LUFMULA) – Zamboanguita, Negros Oriental
175      Cambulo Fishermen’s Association (CFMA) – Bayawan City, Negros Oriental
176      Cotcot Trawlers Fisherfolks Association (CTFA) – Basay, Negros Oriental
177      Pagatban Fishermen’s Association (PAFA) – Bayawan City, Negros Oriental
178      Sangke-Bongalonan Woman’s Association (SABOWA) – Basay, Negros Oriental
179      Labugon Nagbo-alao Fishermen’s Association (LABFA) – Bayawan City, Negros Oriental
180      Si-it Bay Fishermen’s Association (SBFA) – Siaton, Negros Oriental
181      Triple M Association (Maluay, Mag-abo & Mojon) – Zamboanguita, Negros Oriental
182      Licolico Fishermen’s Association (LICFA) – Siaton, Siaton, Negros Oriental
183      Salag Fishermen’s Association (SFA) – Siaton, Negros Oriental
184      Barangay 3 Fishermen’s Association (BFA) – Siaton, Negros Oriental
185      Labogon Marginal Fisherfolks Association( LAMAFIA) – Bayawan City, Negros Oriental
186      Panaghiusa Fishermen’s Association (PFA) – Bayawan, City, Negros Oriental
187      Fresh Fish Vendors Association (FRESVENAS) – Bayawan City, Negros Oriental
188      Bayawan Tuna Producer’s Association (BTPA) – Bayawan City, Negros Oriental
189      Basak Marginal Fishermen’s Association (BASMAFA) – Zamboangueta, Negros Oriental
190      Barangay Giligaon Farmers and Fishermen’s Association(BAGFAFAS) – Siaton,Negros Oriental
191      Toboso Mangrove Grower and Fisherfolk Association – Municipality of Toboso, Negros Occidental
192      Able Fishers Association – Brgy. Inasuran, Kawayan, Biliran
193      NepaFisherfolks Fish Processing and Farmers Association – Brgy. San Lorenzo, Kawayan, Biliran
194      San Lorenzo Alternative Livelihood Fishery Association (SALFA) – Brgy. San Lorenzo, Kawayan, Biliran
195      Hukbong Mangingisda Sa Tucdao – Brgy. Tukdao, Kawayan, Biliran
196      Aivanray Fishers Association – Brgy. Tucdao, Kawayan, Biliran
197      Brgy. Tucdao Vendors and Farmers Association – Brgy. Tudao, Kwayan, Biliran
198      Sitio Anas Fisherfolks Association – Brgy. Ungale, Kawayan, Biliran
199      Mauswagon fisher’s Association – Brgy. Ungale, Kawayan, Biliran
200      Ungaale Fish Vendors Association – Brgy. Ungale, Kawayan, Biliran
201      Fisher’s and Farmer’s Association – Brgy. Villa Cornejo, Kawayan, Biliran
202      Mapuyo Fishermen Association – Brgy. Mapuyo, Kawayan, Biliran
203      Mapuyo Small Fishermen Association – Burabod, Kawayan, Biliran
204      4-G Fiisherfolk Association – Brgy. Burabod, Kawayan, Biliran
205      Bilwang Pintado Fisherfolk Association – Brgy.Bilwang, Kawayan, Biliran
206      Kansanok Women’s Farmers and fisherfolks Association – Brgy. Kansanoc, Kawayan, Biliran
207      Balacson Farmer’s and Fisher’s Association – Brgy. Balacson, Kawayan, Biliran
208      Buyo Fisherfolks Association – Brgy. Buyo, Kawayan, Biliran

Ang Kadagatan sa munisipyo o municipal waters usa kini ka bililhong dapit nga labing mabungahon tungod kay pinuy-anan kini sa mga mahinungdanong magkadutong nga mga kinaiyanhong puy-anan sama sa mga kagasangan, kalusayan, ug kabakhawan. Nagsilbi kining dalangpan ug dapit nga itloganan sa mga kaisdaan ug sa ubang mga mananap sa kadagatan. Mahinungdanon nga piskay ug lig-on silang mosagubang sa katalagman nga ikadalit sa krisis sa klima ug ngadto sa kalisod sa panglawas nga giatubang natong tanan.

Ang Batakang Balaod sa Pilipinas nagmando nga pagpanalipdan ang bahandi sa iyang kadagatan diha sulod sa katubigan sa iyang kaislahan, ginsakpang kadagatan, ug exclusive economic zone (Art. XII, Sek.2). Ang nasod maingon usab nga adunay katungdanan nga “panalipdan ang mga katungod sa  panginabuhian sa mga yano ug gagmayng mga mananagat, ilabi na sa mga lokal nga kumunidad,  gipalabi ang ilang katungod sa paggamit sa atong kadagatan ug mga kahinguhaan sa pangisdaan, apil na kayutaan ug layong kabay-bayonan. Maghatag kini’g suporta ngadto sa mga mananagat pinaagi sa saktong teknolohiya ug pagdukiduki, igong puhunan, panggama, ug tabang pagpamaligya, ug uban pang mga serbisyo. Ang Nasud motabang usab sa pagpanalipod, pagpalambo, ug pag-amping nianang mga kahinguhaan. (Artikulo XIII, Sek 7). Kini gilatid usab sa gibag-ong Balaod sa Pangisda sa Pilipinas (Akta Republika 10654) ang dili pagtugot komersyal nga panagatan dinha sa kadagatan sa munisipyo nga milangkop sa 15 kilometro gikan sa baybayon. Ang mga gagmay’ng mananagat ug mga komersyal nga mananagat dili mahimong magsagol tungod kay mosamot ang dugay nang panagbingkil sa duha ka sector.

Samtang ang balaod tataw ang pagpugong sa iligal nga komersyal nga pagpanagat diha sa kadagatan sa mga munisipyo, huyang ang iyang pagpatuman. Ang iligal nga pagpanagat, hilabihang pagpangisda, pagkaguba sa mga balayan kini usa lamang sa mga matang sa dagok nga gihimo sa katawhan diha sa atong kadagatan.

Sumala sa mga pagtuon, mayoriya o 70% sa nahabiling isda maingon nato nga napahimuslan na og misangput kini sa pagkubos sa kuha sa komersyal ug gagmay’ng mananagat sukad pa niadtong 2010. Nagkinahanglan kini og daling pagtagad sa syentipiko ug tatawng laraw sa pagdumala ug mga mekanismo alang sa malahutayong pagdumala sa atong pangisdaan ug pagtipig sa nahabiling kaisdaan.   

Sumala sa Gibag-ong Balaod sa Pangisda sa Pilipinas (Akta Republika 10654), Fisheries Administrative Order 263 gihimo niini ang 12 ka Fisheries Management Areas alang sa pagsiguro nga ang mga magkadugtong nga balayan (ecosystems) nga pamaagi alang sa pagdumala sa pangisdaan maoy basihan sa pagdumala ug masiguro nga malahutayon ang kahinguhaan sa atong kadagatan ug pangisdaan.

Imbis nga usbon ang tatawng unud ug kamahinungdanon sa gibag-o nga Balaod sa Pangisda sa Pilipinas, kami kusgan ug nagkahiusang miawhag sa hugut ug daling pagpatuman sa tanang mga aspeto sa balaod dili lamang ang pagtubag sa nagpadayon nga illegal, unreported, ug unregulated nga pagpanagat apan sa pagsiguro nga mapanalipdan ug kaayohan sa tanang sektor sa industriya sa pangisda.

Kaming mga sakop sa nagkahiusang gagmayng mga mananagat, mga lumulupyo kabaybayonan ug kapunungan sa mga yanong katawhan misupak niining House Bill 7853. Ang pagtugot sa komersyal nga pagpanagat diha sa kadagatan sa munisipyo, kung diin kami ug ang among tibook pamilya nanglimbasog ug nagsalig sa among kapanginabuhian, mosangpot lamang ngadto sa dugang pagpahimulos sa kahinguhaan sa atong pangisdaan ug dili patas ug daling pagkahanaw sa among panginabuhian kay kami nagsalig lamang sa paggamit sa kadagatan sa munisipyo  alang sa  among inadlaw nga pagkaon.

Kami misuporta usab sa mga lokal nga kagamhanan sa paghimo og epektibong pagdukiduki, pagpugong, ug mga sistema sa pagbantay. Kami nag-awhag sa mga ahensya sa kagamhanan sa kaulohan nga ipahigayon ang katumanan niining mekanismo sa pagsiguro nga ang kadagatan sa munisipyo mapanalipdan gikan sa iligal nga pagpangisda.

Kami mi-awhag usab sa mga sakop sa Kongreso, mga mananagat, ug kapunongan sa mananagat, mga sakop sa kapunongan sa mga yanong katawhan ug ubang katawhan nga naglantaw sa kaayohan sa nasud nga batokan ang giingon nga balaod nga mahimong magdugang pa sa pagpahimulus sa naut-ut nang mga nahabiling kaisdaan ug makahatag lamang kini og dautang epekto sa kinabuhi sa atong gagmay’ng mananagat ug sa ilang pamilya.

Basaha ang manifesto sa English dinhi.

Kining maong manipesto gilagdaan sila:
1          Oceana
2          Pambansang Katipunan ng mga Samahan sa Kanayunan
3          PANGISDA Pilipinas
4          Tambuyog Development Center
5          Coastal Conservation and Education Foundation, Inc.
6          Environmental Legal Assistance Center
7          Philippine Earth Justice Center
8          League of Municipalities of the Philippines Romblon Chapter
9          Alliance of LGUs along Samar Bays and Channels
10        Local Government of San Remigio, Cebu
11        Local Government of Del Carmen, Surigao del Norte
12        Dr. Wilfredo Campos
13        Tañon Strait Fisherfolk Federation – Brgy. San Jose, Cebu City
14        Steward of the Sea (Seaknights) – Talisay City, Cebu
15        San Rafael and Cabacongan Fisherfolk Association – Brgy. San Rafael, Barili, Cebu
16        Kapunongan sa Nagpakabanang Kababaehan – Brgy. San Rafael, Barili, Cebu
17        Kanyuko Fisherfolks Association – Brgy. Kanyuko, Dumanjug, Cebu
18        Bitoon Fishermen’s Association – Brgy. Bitoon, Dumanjug, Cebu
19        Dungguan-Atob fisherfolk Association – Poblacion, Badian, Cebu
20        Matutinao Farmers
21        Malhiao Resource management Multi-Purpose Cooperative – Brgy. Malhiao, Badian, Cebu
22        Zaragosa Badian Island Multi-Purpose Cooperative – Brgy. Zaragoza, Badian, Cebu
23        Bato Fishermen’s Association – Brgy. Bato, Badian, Cebu
24        Nagmalambuay – Brgy. Lambug, Badian, Cebu
25        Bugas Farmer’s and fishermen Livestock Owners’ Organization – Brgy. Bugas, Badian, Cebu
26        Poblacion Fisherfolk Association – Poblacion, Alegria, Cebu
27        Legaspi Fisherfolk Association – Brgy. Legaspi, Alegria, Cebu
28        Madridejos Fisherfolk Association – Brgy. Madridejos, Alegria, Cebu
29        Sta. Filomena Fisherfolk Association – Brgy. Sta. Filomena, Algria, Cebu
30        Anapog Fishermen’s Association – Brgy. Anapog, San Remegio, Cebu
31        Kinawan Farmers and Fishermen Community-based Resource Management Association – Brgy. Kinawan, San Remegio, Cebu
32        Lambugan Community-based Resource Management Association – San Remegio, Cebu
33        Victoria Community-based Resource Management Association – San Remegio, Cebu
34        Poblacion San Remegio Fisherfolks Association – San Remegio, Cebu
35        Hagnaya Fishermen and Farmers Association – San Remegio, Cebu
36        Looc Sansan Small Fishermen Association – San Remegio, Cebu
37        Bancasan Multi-purpose Cooperative – San Remegio, Cebu
38        Monta?esa Fishers – Brgy. Montañesa, Malabuyoc, Cebu
39        Sta. Cruz Young Fishers Association – Poblacion Dos, Malabuyoc, Cebu
40        Riverside Fishers Association – Poblacion Uno, Malabuyoc, Cebu
41        Nagkahiusang Mananagat sa Talangnan – Brgy. Sto. Niño, Malabuyoc, Cebu
42        San Isidro Labrador Fishers Association – Brgy. Looc, Malabuyoc, Cebu
43        Doong Seaweeds Planters Association – Brgy. Doong, Bantayan, Cebu
44        Botigues Fishermen Association (BFA) – Brgy. Botigues, Bantayan, Cebu
45        Lipayran Fisherfolks and Farmers Association – Brgy. Lipayran, Bantayan, Cebu
46        Luyong Baybay Fishermen and Farmers Association – Brgy. Luyong Baybay, Bantayan, Cebu

47        Doong Fishermen’s Association – Brgy. Doong, Bantayan, Cebu
48        Nagkahiusang Mananagat sa Barangay Atop-atop – Brgy. Atop Atop, Bantayan, Cebu
49        Hilotongan Rural Workers and Fisherfolks Association – Brgy. Hilotongan, Bantayan, Cebu
50        Lipayran People’s Organization – Brgy. Lipayran, Bantayan, Cebu
51        Kapunungan sa mga Gagmayng Negosyantig Sabon ug Isda – Brgy. Binawbaw, Bantayan, Cebu
52        Brgy. Botigues People’s Organization – Brgy. Botigues, Bantayan, Cebu
53        Obo-ob Small Fishing Association – Brgy. Oboob, Bantayan, Cebu
54        Baod Fishermen Association – Brgy. Baod, Bantayan, Cebu
55        Tamiaw Seaweeds Farming Association – Brgy. Tamiaw, Bantayan, Cebu
56        Botigues Fishermen Association – Brgy. Botigues, Bantayan, Cebu
57        Baybay San Agustin Fishermen’s Association – Brgy. San Agustin, Madridejos, Cebu
58        Kodia Fisherfolk Association (KodFA) – Brgy. Kodia, Madridjos, Cebu
59        Kaongkod Fisherfolk Association (KAFA) – Brgy. Kaongkod, Maridejos, Cebu
60        Malbago Small Farmers and Fishermen Association – Brgy. Malbago, Madridejos, Cebu
61        Nagkahiusang Mananagat sa Brgy. Atop-atop (NAMABa) – Madridejos Cebu
62        Kahugpungan sa Gagmay’ng Mananagat sa Manicilang – Brgy. Mancilang, Madridejos, Cebu
63        Sillon Fishermen and Seaweed Farmers Association – Brgy. Sillon, Bantayan, Cebu
64        Maricaban Fishermen and Farmers Association – Brgy. Maricaban, Sta. Fe, Cebu
65        Maricaban Active Small Fishermen Association – Brgy. Maricaban, Sta. Fe, Cebu
66        Talisay Fishermen Association – Brgy. Talisay, Sta. Fe, Cebu
67        Kahiusang Mananagat ug Mamumuo sa Okoy – Brgy. Okoy, Sta. Fe, Cebu
68        Ocoy Fishermen Association – Brgy. Okoy, Sta Fe, Cebu
69        Pooc Samll Fishermen Association – Brgy. Pooc, Sta. Fe, Cebu
70        Pooc Small Coco Farmers and Fishermen Association – Brgy. Pooc, Sta. Fe, Cebu
71        Barangay Kilantagaan Farmers and Fishermen Association – Brgy. Hilantagaan, Sta. Fe, Cebu
72        Gagmayng Mananagat sa Kabay-ot – Brgy. Hilantagaan, Sta. Fe, Cebu
73        Dakong Baybay Fishermen Association – Brgy. Hilantagaan, Sta. Fe, Cebu
74        Mananagat sa Daan Bantayan – Brgy. Poblacion, Daan Bantayan, Cebu
75        San Vicente Kauswagan Anonang – Brgy. Poblacion, Daan Bantayan, Cebu
76        Paypay Fishermen Association – Brgy. Paypay, Daan Bantayan, Cebu
77        Bakhawan Fishermen Association – Brgy. Bakhawan, Daan Bantayan, Cebu
78        Tominjao United Fishermen Association – Bgry. Tominjao, Daan Bantayan, Cebu
79        Brgy. Talisay Fishermen Association – Brgy. Talisay, Daan Bantayan, Cebu
80        Nagkahiusang Mananagat sa Talisay – Brgy. Talisay, Daan Bantayan, Cebu
81        Malocbasloc Tagumpay Danawan Association – Brgy. Agujo, Daan Bantayan, Cebu
82        Palanas Fishermen’s Association Inc. – Brgy. Palanas, Ronda, Cebu
83        Kapunongang Mananagat sa Putohan – Brgy. Putohan, Tubigon, Bohol
84        Tayong Orient Mandaragat Organization – Brgy. Tayong Oriental, Loay, Bohol
85        Lawis Fishermen and Farmers Association – Brgy. Lawis Pangan-an, Calape, Bohol
86        Kalipay Small Fishermen Association – Brgy. Old Poblacion, Escalante City, Negros Occidental
87        Nagpakabanang Mananagat sa Tigao – Brgy. Tigao, Cortes, Surigao del Sur
88        Kadagatan Ampingan Pagmata Katawhan (KAAMPAKA) – Brgy. Burgos, Cortes, Surigao del Sur
89        Capandan fisherfolks Organization (CFO) – Brgy. Capandan, Cortes, Surigao del Sur
90        Bailbadon Gagmayng Mangingisda Organization – Brgy. Balibadon, Cortes Surigao del Sur
91        Nagpakabanang Mananagat sa Tag-anungan – Brgy. Tag-anungan, Cortes, Surigao del Sur
92        Barangay Uba Mananagat Association – Brgy. Uba, Cortes, Surigao del Sur
93        Fisherfolks Association of Lubcon – Brgy. Mabain, Cortes, Surigao del Sur
94        Nagpakabanang Mananagat sa Barobo – Brgy. Barobo, Cortes, Surigao del Sur
95        Nagkahiusang Mananagat sa Cortes – Poblacion, Cortes, Surigao del Sur
96        Burgos United Crab Cathcher Association – Brgy. Burgos, Surigao del Sur
97        Nagpakabanang Mananagat sa Matho – Brgy. Matho, Cortes, Surigao del Sur
98        Nagkahiusang Mananagat ug Mag-uuma nga Nag-amping sa Kinaiyahan Asosasyon (Launza Bay) – Tandag City, Surigao del Sur
99        Asosasyon Lig-onon Dagat Amomahon Balaod Sundon (Aldabs) – Mabahin, Cortes, Surigao del Sur
100      Nagpakabanang Kababayen-an sa Uba – Brgy. Uba, Cortes, Surigao del Sur
101      Ilak Fisherfolk Association – Brgy. Paliton, San Juan, Siquijor
102      Tubod fisherfolk Association – Brgy. Tubod, San Juan, Siquijor
103      Lamogan Fisherfolk Association – Brgy. Kangmonag, San Juan, Siquijor
104      Ihalason Fisherfolk Association – Brgy. Katulayan, San Juan, Siquijor
105      Boluhisan Fisherfolk Association – Brgy. Katulayan, San Juan, Siquijor
106      Maite Resources Development Association – Brgy. Maite, San Juan, Siquijor
107      Lomangcapan United Fisherfolks & Farmers Association – Brgy. Talingting, Siquijor
108      Bino-ongan Women Association – Talingting, Enrique Villanueva, Siquijor
109      Tulapos Marine Protected Area – Brgy. Tulapos, Enrique Villanueva, Siquijor
110      Tulapos Marine Protected Area Association – Tulapaos, Enreique Villanueva, Siquijor
111      Poblacion Farmers & Fisherfolks Association – Poblacion, Enrique Villanueva, Siquijor
112      Camogao Farmers & Fisherfolks Association – Brgy. Camogao,Enrique Villanueva, Siquijor
113      Cangmangki Fisherfolks Association – Brgy. Cangmangki, Enrique Villanueva, Siquijor
114      Lotlotan Fisherfolks Association – Brgy. Lotlotan, Enrique Villanueva, Siquijor
115      Manag-igsuon na Mananagat sa Bolot – Talingting, Enrique Villanueva Siquijor
116      Lomangcapan United Fisherfolks & Farmers Association – Brgy. Talingting, Siquijor, Siquijor
117      Kaponngan sa mga Anak sa Yuta ug Dagat (KAYuD) – Lomangkapan, Enrique Villanueva, Siquijor
118      Tulapos United Fishermen Association (TUFA) – Talingting, Enrique Villanueva, Siquijor
119      Tulapos MPA Association (TuMPAAs) – Brgy. Tulapos, Enrique Villanueva, Siquijor
120      Hukpong sa Mananagat sa Tongo – Brgy. Tongo, Siquijor, Siquijor
121      Banban Fisherfolks Association – Brgy. Banban, Siquijor, Siquijor
122      Anduhaw Marine Protected Area – Siquijor, Siquijor
123      Candanay Sur Fisherfolk Association – Brgy. Candanay, Siquijor, Siquijor
124      Luyang-Banban Fisherfolks (LUBAN) – Brgy. Luyang-Banban, Siquijor
125      Catigugan Marine Sanctuary Management Association (MSMA) – Brgy. Catiguan,Siquijor, Siquijor
126      Cabulihan Fishermen Association – Larena Siquijor
127      Bagacay Fishermen Association – Larena Siquijor
128      Canglambo Fishermen Association – Larena Siquijor
129      Sabang Fishermen Association – Larena Siquijor
130      Nonoc Fishermen Association – Larena Siquijor
131      Cangmalalag Fishermen Association (CAFA) – Larena Siquijor
132      Taculing Fishermen Association – Brgy. Takuling, Larena, Siquijor
133      Sandugan Fishermen Association – Brgy. Sandugan,Larena, Siquijor
134      Cangbagsa Fishermen Association – Brgy. Cangbagsa, Larena, Siquijor
135      Bogo Fishermen’s Association – Brgy. Bogo, Maria, Siquijor
136      Olang Coastal Resource Management Board – Brgy. Olang, Maria, Siquijor
137      Poblacion Norte Fisherfolks Association – Poblacion, Maria, Siquijor
138      Ulohawon Fiisherfolks Association – Brgy. Olawon, Maria, Siquijor
139      Looc Fisherfolks Association- Brgy. Looc, Maria, Siquijor
140      Candaping A Fisherfolks Association- Brgy. Candaping, Maria, Siquijor
141      Candaping B Fisherfolks Association – Brgy. Candaping, Maria, Siquijor
142      Nabutay Fisherfolks Association- Brgy. Nabutay, Maria, Siquijor
143      Minalulan Fisherfolks Association – Brgy. Minalulan, Maria, Siquijor
144      Simacolong Fisherfolks Association – Brgy. Simacolong, Lazi, Siquijor
145      Talayong Fisherfolks Association – Brgy.Talayong, Lazi Siquijor
146      Lower Cabangcalan Fisherfolks Association – Brgy. Lower Cabangcalan, Lazi, Siquijor
147      Campalanas Fisherfolks Association-Campalas – Brgy. Campalanas, Lazi Siquijor
148      United Fishermen’s Association – Brgy. Basak, Guihulngan City, Negros Oriental
149      Mckinley Fishermen’s Association – Brgy. Mckinley, Guihulngan City, Negros Oriental
150      Coastal Residence Association – Brgy. T. Beach, Guihulngan City, Negros Oriental
151      P. Zamora Fish Loving Association – Brgy. P. Zamora, Guihulngan City, Negros Oriental
152      Baybay Association – Brgy. Calamba, Guihulngan City, Negros Oriental
153      Kinayan Fishermen’s Association – Brgy. Bulado, Guihulngan, Negros Oriental
154      Malusay Fish Loving People – Brgy. Malusay, Guihulngan City, Negros Oriental
155      United Fisherfolk Livelihood Association – Brgy. Basak, Guihulngan City, Negros Oriental
156      Tanjay Fishermen Village Fishermen’s Association TAFVIFA) – Brgy. Tugas, Tanjay City, Negros Oriental
157      Tambakan Katiawtiaw Fishermen’s Association (TAKAPA) – Brgy.4,Tanjay City, Negros Oriental
158      St. John Fisherfolk Association – Brgy. 7, Tanjay City, Negros Oriental
159      Polo Pasil Fishermen’s Association – Brgy. Polo, Tanjay City, Negros Oriental
160      Champion Kansulangi Tugas Fisherfolk Association – Brgy. Tugas, Tanjay City, Negros Oriental
161      Southern Negros Alliance of Fisherfolk – Siaton, Negros Oriental
162      Andulay Fishermen’s Association (AFA) – Siaton Negros Oriental
163      Bongalonan Small Fishermen’s Association (BSFA) – Basay, Negros Oriental
164      Sitio Nasipit Farmers and Fishermen’s Association (SINAFFA) – Siaton, Negros Oriental
165      Sumaliring Beach Fishermen’s Association (SUMBFA) – Siaton, Negros Oriental
166      Bonbonon Fishermen’s Association (BOFA) – Siaton, Negros Oriental
167      San Jose Community Association – Siaton, Negros Oriental
168      Maloh Farmers Livestock and Fishermen’s Association (MAFILFA) – Siaton, Negros Oriental
169      United Fishermen’s Association of Campuyo – Brgy. Campuyo, Manjuyog, Negros Oriental
170      San Jose Resident Fisherfolks Association – Brgy. San Jose, Manjuyod, Negros Oriental
171      Tandayag Fishermen’s Association – Brgy. Tandayag, Amlan, Negros Oriental
172      Palayuhan Palinpinon Si-it Multi-purpose Cooperative (PAPSIMCO) –Siaton, Negros Oriental
173      Brgy. Okyot Fishermen and Seaweeds Farmers Association – Brgy. Okyot, Bais City, Negros Oriental
174      Lutoban Fishermen’s Multi-purpose Livelihood Association (LUFMULA) – Zamboanguita, Negros Oriental
175      Cambulo Fishermen’s Association (CFMA) – Bayawan City, Negros Oriental
176      Cotcot Trawlers Fisherfolks Association (CTFA) – Basay, Negros Oriental
177      Pagatban Fishermen’s Association (PAFA) – Bayawan City, Negros Oriental
178      Sangke-Bongalonan Woman’s Association (SABOWA) – Basay, Negros Oriental
179      Labugon Nagbo-alao Fishermen’s Association (LABFA) – Bayawan City, Negros Oriental
180      Si-it Bay Fishermen’s Association (SBFA) – Siaton, Negros Oriental
181      Triple M Association (Maluay, Mag-abo & Mojon) – Zamboanguita, Negros Oriental
182      Licolico Fishermen’s Association (LICFA) – Siaton, Siaton, Negros Oriental
183      Salag Fishermen’s Association (SFA) – Siaton, Negros Oriental
184      Barangay 3 Fishermen’s Association (BFA) – Siaton, Negros Oriental
185      Labogon Marginal Fisherfolks Association( LAMAFIA) – Bayawan City, Negros Oriental
186      Panaghiusa Fishermen’s Association (PFA) – Bayawan, City, Negros Oriental
187      Fresh Fish Vendors Association (FRESVENAS) – Bayawan City, Negros Oriental
188      Bayawan Tuna Producer’s Association (BTPA) – Bayawan City, Negros Oriental
189      Basak Marginal Fishermen’s Association (BASMAFA) – Zamboangueta, Negros Oriental
190      Barangay Giligaon Farmers and Fishermen’s Association(BAGFAFAS) – Siaton,Negros Oriental
191      Toboso Mangrove Grower and Fisherfolk Association – Municipality of Toboso, Negros Occidental
192      Able Fishers Association – Brgy. Inasuran, Kawayan, Biliran
193      NepaFisherfolks Fish Processing and Farmers Association – Brgy. San Lorenzo, Kawayan, Biliran
194      San Lorenzo Alternative Livelihood Fishery Association (SALFA) – Brgy. San Lorenzo, Kawayan, Biliran
195      Hukbong Mangingisda Sa Tucdao – Brgy. Tukdao, Kawayan, Biliran
196      Aivanray Fishers Association – Brgy. Tucdao, Kawayan, Biliran
197      Brgy. Tucdao Vendors and Farmers Association – Brgy. Tudao, Kwayan, Biliran
198      Sitio Anas Fisherfolks Association – Brgy. Ungale, Kawayan, Biliran
199      Mauswagon fisher’s Association – Brgy. Ungale, Kawayan, Biliran
200      Ungaale Fish Vendors Association – Brgy. Ungale, Kawayan, Biliran
201      Fisher’s and Farmer’s Association – Brgy. Villa Cornejo, Kawayan, Biliran
202      Mapuyo Fishermen Association – Brgy. Mapuyo, Kawayan, Biliran
203      Mapuyo Small Fishermen Association – Burabod, Kawayan, Biliran
204      4-G Fiisherfolk Association – Brgy. Burabod, Kawayan, Biliran
205      Bilwang Pintado Fisherfolk Association – Brgy.Bilwang, Kawayan, Biliran
206      Kansanok Women’s Farmers and fisherfolks Association – Brgy. Kansanoc, Kawayan, Biliran
207      Balacson Farmer’s and Fisher’s Association – Brgy. Balacson, Kawayan, Biliran
208      Buyo Fisherfolks Association – Brgy. Buyo, Kawayan, Biliran